ŽELITE/TREBATE ELEKTRONIČKO FAKTURIRANJE (SLATI/ZAPRIMATI E-RAČUNE)?

Poslovni ste subjekt (tvrtka ili obrt) koji prodaje robu ili pruža usluge i:

Trebate obveznicima javne nabave (u skladu sa Zakonom o elektroničkom izdavanju računa u postupcima javne nabave) slati e-račune?

Želite sigurno i sa zakonom usklađeno razmjenjivati (slati/zaprimati) e-račune sa svojim poslovnim partnerima (kupci/dobavljači)?


Servis IE RAČUNI je optimalno rješenje za Vas!

BEZ UGOVORNE OBVEZE
BEZ MJESEČNE NAKNADE
BEZ TROŠKOVA ARHIVE
BESPLATAN KORISNIČKI PRETINAC
BEZ MIN. MJESEČNIH PAKETA
BEZ DODATNIH TROŠKOVA
BESPLATNO ZAPRIMANJE RAČUNA

CJENIK

0.50 HRK*
po uspješno poslanom e-računu *Korisnik može ostvariti i količinski rabat za veći broj uspješno poslanih e-računa!

ŠTO JE SERVIS IE RAČUNI I
KOJU USLUGU PRUŽA SVOJIM KORISNICIMA?

Servis IE RAČUNI je certificirani informacijski posrednik za:

B2G: Slanje e-računa prema državi (u skladu sa Zakonom o elektroničkom izdavanju računa u postupcima javne nabave)
Servis IE RAČUNI je povezan na FINA centralnu platformu i usklađen sa Europskom normom za e-račun: EN 16931 i svojim Korisnicima pruža uslugu slanja i arhiviranja e-računa izrađenih u korisnikovom računovodstvenom sustavu (ERP) prema obveznicima javne nabave. Više na: linku (Kako do e-računa).
B2B: Razmjena (slanje/zaprimanje) e-računa i ostalih e-dokumenata između poslovnih subjekata unutar servisa IE RAČUNI
Servis IE RAČUNI svojim Korisnicima pruža uslugu potpuno sigurne i sa zakonom usklađene (vjerodostojnost podrijetla, cjelovitost sadržaja i čitljivost računa i to od trenutka izdavanja do kraja razdoblja za pohranu računa: 11 godina) razmjene (slanje/zaprimanje) e-računa (UBL2.1) kao i ostalih e-dokumenata.

Preko servisa IE RAČUNI razmjenjujte e-račune s Vašim poslovnim partnerima (kupci/dobavljači) i knjižite ih direktno (bez ručnog unosa) u Vaše FINANCIJSKO I ROBNO knjigovodstvo.

NAČINI KORIŠTENJA SERVISA IE RAČUNI

Servis IE RAČUNI pruža Vam mogućnost dva načina korištenja:

PORTAL

SLANJE: U Vašem programu za kreiranje računa (ERP) kreirate račun prema Vašem kupcu. Kreirani račun izvezete (export) iz vašeg ERP-a kao .xml datoteku i spremite datoteku na svoje računalo. Prijavite se u Web servis IE RAČUNI i uvezete (import) taj e-račun (.xml datoteku) s Vašeg računala u portal servisa IE RAČUNI.

ZAPRIMANJE: Račun od dobavljača zaprimate u servis IE RAČUNI. Iz portala preuzimate račun i uvozite (import) u Vaš ERP.

Sve ostalo za Vas obavlja servis IE RAČUNI: pregled, validaciju, potpisivanje, prijenos, dohvat statusa isporuke i arhiviranje e-računa.
API
Vaš ERP je povezan API konekcijom sa servisom IE RAČUNI tj. direktno unutar programa imate stalnu vezu sa Web servisom IE RAČUNI i jednim klikom šaljete kreirani e-račun iz ERP u servis IE RAČUNI ili zaprimate primljeni e-račun iz servisa IE RAČUNI u ERP.

Sve ostalo za Vas obavlja servis IE RAČUNI: pregled, validaciju, potpisivanje, prijenos, dohvat statusa isporuke i arhiviranje e-računa.

PREDNOSTI SERVISA IE RAČUNI
U ODNOSU NA DRUGE
INFORMACIJSKE POSREDNIKE

Web servis IE RAČUNI je svim poslovnim subjektima u RH optimalno rješenje za slanje/zaprimanje e-računa jer je:

NAJPOUZDANIJI
PKI zaštita svih djelova procesa: slanja, zaprimanja, prijenosa i arhiviranja
NAJDOSTUPNIJI
Besplatan korisnički pretinac za sve poslovne subjekte, e-račun se može sigurno poslati/zaprimiti prema bilo kojem poslovnom partneru ili obvezniku javne nabave u RH, uz maksimalnu vremensku dostupnost i korisničku propusnost sustava
NAPOVOLJNIJI (GARANCIJA NAJNIŽE CIJENE NA TRŽIŠTU INFORMACIJSKIH POSREDNIKA)
Samo jedna cijena 0.50 HRK po uspješno poslanom e-računu (prijenos i arhiva: 11 god), zauvijek besplatan korisnički pretinac, besplatno zaprimanje, bez pretplate, bez ugovorne obveze, bez mjesečne naknade, bez paketa s minimalnim količinama
NAJEDNOSTAVNIJI
Maksimalna jednostavnost korištenja servisa i povezivanja korisnika sa servisom

PARTNERI

ŠTO JE E-RAČUN?

e-račun (račun u elektroničkom obliku) je račun izdan, prenijet i zaprimljen u strukturiranom elektroničkom formatu koji omogućuje njegovu automatsku i strojnu obradu. Za e-račun nužno je osigurati vjerodostojnost podrijetla, cjelovitost sadržaja i čitljivost računa i to od trenutka izdavanja do kraja razdoblja za pohranu računa (11 godina). Uvođenjem elektroničkog fakturiranja u poslovanje, ubrzavaju se i automatiziraju poslovni procesi, smanjuju troškovi poslovanja, ostvaruju značajne uštede te se potencijalno stvara veća dodana vrijednost u poslovanju, kako u poslovnom sektoru tako i u državnoj upravi.

Izdavanje i razmjena računa u elektroničkom obliku (e-računa) u Republici Hrvatskoj uređeni su slijedećim nacionalnim zakonima i pravilnicima:

Zakon o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi (NN 24/2018),  Pravilnik o tehničkim elementima, izdavanju i razmjeni elektroničkog računa i pratećih isprava u javnoj nabavi,  Zakon o porezu na dodanu vrijednost (NN 73/13, 99/13-Rj.USRH, 148/13, 143/14, 115/16),  Pravilnik o porezu na dodanu vrijednost (NN 79/13, 85/13, 160/13, 35/14, 157/14, 130/15, 1/17, 41/17),  Opći porezni zakon (NN 115/16),  Zakon o računovodstvu (NN 78/15, 134/15, 120/16),  Uredba EU/910/2014 - eIDAS Uredba link,  Zakon o provedbi Uredbe EU/910/2014 (NN 62/17),  Zakon o elektroničkoj ispravi (NN 150/05),  Zakon o elektroničkoj trgovini (NN 173/03, 67/08, 36/09, 130/11, 30/14).

ČESTO POSTAVLJANA PITANJA

 • Kako postati korisnik servisa IE RAČUNI?
  Napravite registraciju i prijavu na ovoj poveznici.
 • Koliko košta postati korisnik servisa IE RAČUNI?
  Imati korisnički pretinac tj. biti korisnik servisa IE RAČUNI je potpuno i zauvijek besplatno i za korisnika i za poslovni subjekt koj zastupa.
 • Tko može postati korisnik servisa IE RAČUNI?
  Korisnik servisa može postati svaki poslovni subjekt (tvrtka ili obrt) kojeg osoba koja ga zastupa registrira i prijavi u servis IE RAČUNI.
 • Kolika je cijena za slanje e-računa preko servisa IE RAČUNI?
  Cijena usluge je 0.50 kn po uspješno poslanom e-računu i nema nikakvih drugih naknada.
 • Koju uslugu mi pruža servis IE RAČUNI za navednu cijenu?
  Servis IE RAČUNI za 0.50 kn po uspješno poslanom e-računu pruža slijedeću uslugu:
  - validira Vaš račun (utvrđuje XML standard EN 16931 UBL)
  - potpisuje ga Vašim aplikativnim certifikatom
  - vrši prijenos do primatelja
  - dohvaća status isporuke od primatelja
  - ahivira Vaš račun sukladno zakonskoj regulativi 11 godina
 • Koji su preduvjeti za korištenje servisa IE RAČUNI?
  Vidi na ovoj poveznici - točka 2.0.
 • Kako ishodovati aplikacijski certifikat (.p12) za potpisvanje e-računa?
  U najbližu poslovnicu FINA predate Zahtjev za izdavanje aplikacijskog certifikata za FINA e-račun i e-račun za državu koji možete preuzeti na slijedećoj poveznici.
 • Što upisujem u polje NAZIV APLIKACIJE na Zahtjev za izdavanje aplikacijskog certifikata za FINA e-račun i e-račun za državu?
  Upisujete proizvoljno ime vašeg aplikativnog certifikata tj. onako kako želite nazvati Vaš aplikativni certifikat. Korisnici najčešće odabiru svoje tvrtke tj. poslovnog subjekta za koji certifikat i ishoduju.
 • Kako odabrati servis IE RAČUNI za informacijskog posrednika za slanje e-računa prema državi (B2G)?
  Tako što ćete u najbližu poslovnicu FINA predati popunjeni zahtjev sa slijedeće poveznice.
 • Ako servis IE RAČUNI koristim samo za zaprimanje računa koliko me to košta?
  Zaprimanje e-računa u Vaš korisnički pretinac je potpuno i zauvijek besplatno.

KREIRAJTE VAŠ ZAUVIJEK BESPLATNI KORISNIČKI PRETINAC