faq

Često postavljana pitanja

Što je e-račun?

e-račun (račun u elektroničkom obliku) je račun izdan, prenijet i zaprimljen u strukturiranom elektroničkom formatu koji omogućuje njegovu automatsku i strojnu obradu. Za e-račun nužno je osigurati vjerodostojnost podrijetla, cjelovitost sadržaja i čitljivost računa i to od trenutka izdavanja do kraja razdoblja za pohranu računa (11 godina). Uvođenjem elektroničkog fakturiranja u poslovanje, ubrzavaju se i automatiziraju poslovni procesi, smanjuju troškovi poslovanja, ostvaruju značajne uštede te se potencijalno stvara veća dodana vrijednost u poslovanju, kako u poslovnom sektoru tako i u državnoj upravi.

Izdavanje i razmjena računa u elektroničkom obliku (e-računa) u Republici Hrvatskoj uređeni su slijedećim nacionalnim zakonima i pravilnicima:

Zakon o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi (NN 24/2018), Pravilnik o tehničkim elementima, izdavanju i razmjeni elektroničkog računa i pratećih isprava u javnoj nabavi, Zakon o porezu na dodanu vrijednost (NN 73/13, 99/13-Rj.USRH, 148/13, 143/14, 115/16), Pravilnik o porezu na dodanu vrijednost (NN 79/13, 85/13, 160/13, 35/14, 157/14, 130/15, 1/17, 41/17), Opći porezni zakon (NN 115/16), Zakon o računovodstvu (NN 78/15, 134/15, 120/16), Uredba EU/910/2014 - eIDAS Uredba link, Zakon o provedbi Uredbe EU/910/2014 (NN 62/17), Zakon o elektroničkoj ispravi (NN 150/05), Zakon o elektroničkoj trgovini (NN 173/03, 67/08, 36/09, 130/11, 30/14).

Što je informacijski posrednik?

Informacijski posrednik je pravna osoba koja, u skladu s europskom normom, pruža usluge zaprimanja i slanja elektroničkih računa i pratećih isprava, odnosno koja obavlja elektroničku razmjenu računa između izdavatelja e-računa i primatelja, a koja može obavljati i usluge upravljanja cjelokupnim poslovnim procesom izdavanja, zaprimanja, slanja i arhiviranja e-računa.

Više na stranicama MINGO (Kako do e-računa).

Što je partner program?

IE RAČUNI svim ERP-ovima, fiskalnim kasama i ostalim programima za izradu e-računa nudi partner program za spajanje na servis IE RAČUNI putem API-a po modelu podjele prihoda (revenue share) 25:25.